KPMG Nederland heeft wereldwijd het eerste SBR jaarverslag (Standard Business Reporting) afgetekend. Voor de technische realisatie van het digitale portal werkte KPMG samen met XBRLreports, PKISigning en Pinkweb.

Vanaf 1 januari 2018 moeten middelgrote ondernemingen hun jaarrekening en bestuursverslag in XBRL-formaat via SBR digitaal deponeren bij de Kamer van Koophandel, inclusief de door de accountant in opgestelde controleverklaring in XBRL-formaat. XBRLreports was één van de technische partners die dit heeft mogelijk gemaakt.

SBR jaarverslag met gekwalificeerde digitale handtekening

Het XBRL-formaat is een wereldwijde standaard voor gegevensuitwisseling die onder meer wordt toegepast bij jaarrekeningen. Nederland is het eerste land in de wereld dat SBR Assurance toepast voor SBR jaarverslagen voor middelgrote ondernemingen.

“Een belangrijke mijlpaal als het gaat om de nieuwe wijze waarop middelgrote ondernemingen hun jaarverslag moeten deponeren”, zegt Mark Kemper, partner bij KPMG en Lead Digital Assurance.

Kemper: “De verklaring bevat geen ‘natte handtekening’ meer. En omdat de handtekening van de accountant van grote waarde is, is nu een gekwalificeerde digitale handtekening nodig. Het gaat hier bijvoorbeeld niet om een pdf-ondertekening, maar het linken en ondertekenen van beide XBRL-bestanden. Het SBR jaarverslag en de SBR-controleverklaring zijn door KPMG digitaal gelinkt en ondertekend met een digitaal beroepscertificaat. Met behulp van de KPMG SBR Portal heeft de onderneming vervolgens het jaarverslag via SBR gedeponeerd. KPMG is hiermee de eerste accountant ter wereld die SBR Assurance in de keten heeft toegepast.”

Belangrijke bijdrage SBR aan  domein jaarrekening
SBR maakt het volgens Kemper mogelijk om gegevens eenvoudig te gebruiken voor rapportages aan verschillende instanties, waaronder de Kamer van Koophandel en bijvoorbeeld banken.

Kemper: “In de afgelopen jaren heeft KPMG grote inspanningen verricht om de inzet van SBR te faciliteren. Tijdens dit proces hebben wij een belangrijke bijdrage geleverd aan het opstellen van het beleid voor digitale ondertekening en de taxonomie van de beroepsgroep, de NBA. Bovendien zijn wij nauw betrokken geweest bij het opstellen van regels voor een consistente presentatie van de SBR-rapportages. Dat betekent dat wij een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de voorbereidingen van de invoering van SBR in Nederland voor het jaarrekeningdomein. De praktijk laat nu zien dat onze inspanningen niet voor niets zijn geweest.”

Digitale horden. Nauwe samenwerking met o.a. XBRLreports
Tijdens het proces moest volgens Kemper een aantal digitale horden genomen worden en was de inbreng van een aantal specialismen vereist. Kemper: “Zo werd voor de technische realisatie nauw samengewerkt tussen KPMG en XBRLreports, PKISigning en Pinkweb, ondernemingen die actief zijn op het gebied van XBRL en digitale ondertekening. Het resultaat was een digitale portal, die onze klanten in staat stelt om hun digitale jaarverslag inclusief controleverklaring via SBR probleemloos bij de Kamer van Koophandel en de banken te deponeren. Een mijlpaal in de verdere ontwikkeling van ons beroep in het algemeen en een forse stap vooruit voor KPMG in het bijzonder, een stap die past in onze ambitie om als accountantsorganisatie leidend te zijn in de technologische vernieuwing van de controleverklaring.”

Bron: KPMG

Vragen over XBRLreports? Onze supportdesk helpt u graag verder.

0

Je winkelwagen